Proyecto

"Suministro de equipos pesados para construcción de Poliducto suministro Falcón - Zulia (SUFAZ).Tramo A Ule-Menemauroa) 53 Kms". 


 
INVINV